Menu

Centrum Archiwistyki Społecznej

Identyfikacja wizualna

Centrum Archiwistyki Społecznej

Nowy logotyp Centrum Archiwistyki Społecznej opowiada metaforycznie o filozofii instytucji, o celach działalności centrum. Głównym elementem identyfikacji jest wieloznaczny symbol, z którego rozwija się system graficzny. Symbol to przede wszystkim element chmurki tekstowej (storytelling), dopięty do słów reprezentuje wszelkie zbiory słowa mówionego i pisanego. Reprezentuje również pinezkę (poszukiwanie, łączenie historii i jej uzupełnianie). Jest to również iskra, zapłon do efektywnego działania oraz światło, które CAS pomaga rzucać na wcześniej nieznane historie społeczne. System graficzny Centrum Archiwistyki Społecznej jest w swojej istocie otwarty, dynamiczny – tak jak zespół CAS oraz ich działania.

Creative Direction & Design: UVMW
Animation: Piotr Jan Wójcicki

Zespół roboczy Centrum Archiwistyki Społecznej:
Katarzyna Ziętal – dyrektorka
Joanna Łuba – wicedyrektorka
Martyna Sypniewska – kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji
Jagoda Kwiatkowska – specjalistka ds. promocji
Agata Bujnowska – specjalistka ds. projektów kulturalnych

Udostępnij

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!