Menu

Instytut Badań Outdooru

Identyfikacja wizualna, Druk, Web

Instytut Badań Outdooru

IBO czyli Instytut Badań Outdooru to nowa instytucja, wspomagająca branżę reklamową, założona przez największe domy mediowe i istotnych graczy na rynku reklamy zewnętrznej. IBO to badania relacji między odbiorcą a nośnikiem, zależności między nośnikami a przestrzenią, aż po osadzenie odbiorcy w przestrzeni potencjalnie reklamowej. Zwyczaje komunikacyjne, natężenie ruchu i inne czynniki to coś, co interesuje nie tylko domy mediowe, ale również agencje reklamowe czy samych klientów.

Zostaliśmy poproszeni o stworzenie identyfikacji dla Instytutu. IBO to nie jest zwykły brand z wachlarzem produktów czy usług. IBO to raczej narzędzie, metoda pracy i naukowe podejście do analizy działania reklamy zewnętrznej. To instytucja, mająca na celu uporządkowanie sfery reklamowej w Polsce, która przez swój chaos i brak usystematyzowania, traci na efektywności.

Znak oparty jest na planie koła, które ma sugerować, że przyglądamy się problemom outdooru z szerokiej perspektywy i poddajemy je analizie 360 stopni. Różnej wielkości punkty położone na okręgu symbolizują miasta, skrzyżowania, miejsca ekspozycji nośników, same nośniki lub wreszcie „ruchliwych” odbiorców . Linie obrazują zależności i relacje między nośnikami a odbiorcami, wielkości, odległości i wszystkie wymierne dane, które IBO zbiera i analizuje. Tak zestawione formy podkreślają naukowy charakter IBO i przenoszą świat reklamy w sferę „badawczą”. Outdoor jest tylko pozornie statyczny. Układające się na okręgu punkty korespondują między sobą, a sam znak nasuwa na myśl atomy lub konstelacje gwiazd, które są w ciągłym ruchu jak odbiorcy reklamy zewnętrznej – w tramwajach, samochodach czy pieszo. Te formy razem tworzą wartość w postaci kompozycji najlepszych wyników badań, połączonych w efektywną sieć nośników outdoorowych.

Jako podstawowy kolor wykorzystaliśmy granatowy. Uwypukla powagę IBO i podsuwa skojarzenia z naukową działalnością instytutu. Turkus i mocny żółty kontrastują między sobą, podkreślając różne poziomy komunikacji outdooru. Te dwie barwy pomagają przenieść znak do systemowych rozwiązań, ilustrujących działania i obrazujących wyniki badań instytutu. Do tak zaprojektowanego znaku dobraliśmy font bezszeryfowy – Good Pro, który pokazuje charakter IBO jako nowoczesnej instytucji, opartej na silnej podstawie, potwierdzonej rzetelnymi badaniami. Ten krój i jego kolorystyka sygnalizuje nam, że reklama to nie tylko rozwiązania intuicyjne i empiryczne metody komunikacji, ale również szerokie spectrum wiadomości o rynku i konsumentach.

Udostępnij

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!