Menu

KTR 2011

Druk

W 2010 roku Klub Twórców Reklamy postanowił wprowadzić nową strategię komunikacji dla organizowanego przez tę instytucję konkursu KTR. Zmiana miała na celu odcięcie się od dotychczasowych typowo reklamowych form komunikatów. Nowa strategia skupiła się na labiryncie jako głównym elemencie graficznym używanym w reklamach. Labirynt nawiązuje do formy logo Klubu. Nową strategię komunikacji wykorzystaliśmy przy tworzeniu szaty graficznej albumu pokonkursowego w 2010 roku. Prezentowane treści na stronach publikacji ułożone zostały w labirynt.

Udostępnij

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!